CSTUG
Facebook Google Plus

Československé sdružení uživatelů TeXu

Informace o Zpravodaji

Zpravodaj CSTUG je recenzovaný vědecký a odborný časopis s původními pracemi. Vychází od r. 1991. Od roku 1997 je tištěná verze opatřena číslem ISSN 1211-6661. Od roku 2002 vychází časopis i elektronicky, on-line verzi bylo přiděleno ISSN 1213-8185. Periodikum je vydáváno v Brně.

Zpravodaj CSTUG vydává od jeho založení Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s., IČ 005 36 580. Zpravodaj je, dle zákona č. 46/2000 Sb., registrován Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo E 7629. Bližší informace o vydavateli naleznete na webu sdružení.

Časopis je vydáván v tištěné podobě a distribuován zdarma členům sdružení. Po uplynutí dvanácti měsíců od tištěného vydání je poskytován v elektronické podobě ve formátu PDF. Na samostatné stránce jsou uvedeny pokyny autorům.

Zpravodaj CSTUG řídí redakční rada, na odbornou úroveň dohlíží vědecká rada.

Profil periodika

Zpravodaj CSTUG se zaměřuje na problematiku typografického systému TeX, jeho implementaci a vývoj, na jeho následníky (LaTeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX aj.) a na příbuzné a podpůrné programové vybavení. Dále se též zabývá problematikou typografie obecně, zpracováním textu, sazbou a souvisejícími tématy, s cílem podporovat využití systému, zejména mezi českými a slovenskými uživateli. Přijímají se též texty z příbuzných oblastí, jako jsou například knižní produkce, nakladatelská a vydavatelská činnost, polygrafická produkce, technologie apod.

Zpravodaj CSTUG slouží ke sdílení nových poznatků, postupů a metod. Uveřejňuje původní práce, projektová řešení a práce přehledové i osvětové.

Vycházejí čtyři čísla ročně. Čísla však mohou být sloučena do menšího počtu svazků, zejména u čísel tématicky zaměřených.

Časopis nabízí publikační příležitost jak renomovaným odborníkům, tak i začínajícím autorům. Uveřejněny mohou být rovněž i zkrácené verze závěrečných prací stejně jako výstupy projektů grantových agentur.

Starší čísla volně ke stažení

Starší čísla Zpravodaje si můžete stáhnout z archivního webu sdružení.

Kalendář

Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ho... > více
Dávid Lupták přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Začátek ve 13.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
Začátek ve 12.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
V sobotu 17. prosince 2016 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů. > více
Michal Hoftich přednesl 12. prosince 2015 na Mendelově univerzitě v Brně přednášku Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih. Prezentace... > více
14.–18.9.2015, Nasbinals, Francie > více
20.–22.7.2015, Darmstadt, Německo > více