CSTUG
Facebook Google Plus

Československé sdružení uživatelů TeXu

TeX

Hlavní program, kterým zpracováváme vstupní textový soubor je tzv. engine, spustitelny soubor, kterého produktem je dnes primárně výstupí PDF (dříve DVI), případně další pomocné výstupní soubory (log file, referenční soubor, apod.). Tento program provádí sazbu dokumentu a existuje v několika variantách, např. TeX, LuaTeX a pdfTeX, které popíšeme dále.

Abychom nemuseli opakující se sekvence jednotlivých kroků zapisovat pokaždé znovu je druhou podstatnou častí běhu programu TeX jeden z formátů (makrojazyků), který tyto činnosti zjednodušuje a obsahuje již předpřipravená makra (obdobu funkcí v programování) na sazbu nadpisů, poznámek pod čarou, tabulek, obsahu dokumentu, atd. Tento makrojazyk je obvykle již zahrnut do spustitelného souboru, proto název spustitelných souborů v sobě obsahuje jak informaci o primárním sázecím programu, tak o použitém formátu (makrojazyku). Všechny sázecí programy (engine) v sobě implicitně obsahuji minimální formát plain. Dva příklady za všechny: spustitelný soubor pdflatex používá makrojazyk LaTeX a sázecím programem je pdfTeX. Spustitelný sobour xetex požívá jako sázecí program XeTeX a makrojazykem je pouze implicitní makrojazyk plain.

V českém a slovenském prostředí se můžete setkat s variantami cs* (cstex, pdfcstex, cslatex, pdfcslatex). Tyto varianty nastavují implicitně východoevropské kódování a zmiňujeme je pouze z historických důvodů, protože s nástupem moderních texovských programů (LuaTeX, XeTeX) schopných pracovat v kódování Unicode pozbývají na významu.

Je prospěšné vždy vědět, který program (engine) používáme na sazbu a kterým makrojazykem popisujeme strukturu dokumentu. 

Kalendář

Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ho... > více
Dávid Lupták přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Začátek ve 13.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
Začátek ve 12.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
V sobotu 17. prosince 2016 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů. > více
Michal Hoftich přednesl 12. prosince 2015 na Mendelově univerzitě v Brně přednášku Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih. Prezentace... > více
14.–18.9.2015, Nasbinals, Francie > více
20.–22.7.2015, Darmstadt, Německo > více