CSTUG
Facebook Google Plus

Československé sdružení uživatelů TeXu

Valné shromáždění CSTUG 2014

29.11.2014, Brno

Československé sdružení uživatelů TEXu CSTUG

si vás dovoluje pozvat na přednášku a valnou hromadu konané 29. listopadu 2014 od 13 hodin (MENDELU, Brno) s tímto programem:

1. Přednáška Petra Sojky
S TEXem na digitální cestě odborných textů od autora ke čtenáři
Začátek ve 13.00 hodin, ukončení (po diskusi) v 14.15.

2. Přestávka 15 min. (14.15–14.30, prezence na VH, je možno využít k řešení
administrativy CSTUGu, placení členských příspěvků apod.).

3. Valná hromada CSTUGu – ve 14.30 hodin.
a) Zahájení valné hromady, schválení programu.
b) Schválení mandátové a volební komise.
c) Volba předsedy zasedání.
d) Zpráva o činnosti.
e) Zpráva o hospodaření.
f) Zprávy revizorů sdružení.
g) Informace o Zpravodaji CSTUGu.
h) Návrh změn stanov a názvu sdružení s souvislosti s novým občanským zákoníkem a hlasování o nich. Návrh se objeví v předstihu na http://www.cstug.cz/stanovy/.
i) Informace o stavu projektů podporovaných finančně CSTUGem.
j) Rámcový plán činnosti a rozpočet pro rok 2015.
k) Stanovení členských příspěvků na rok 2015.
l) Různé, diskuse.
m) Závěr (cca v 16 hodin).

Valná hromada i přednáška se budou konat v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, 613 00 Brno v sobotu 29. 11. 2014, v posluchárně s označením Q02 v přízemí budovy Q.

Kromě osobního setkání s TEXovými přáteli si budete moci vyslechnout přednášku o užití TEXových technologií v praxi digitálních knihoven či zaplatit členské příspěvky sdružení. Noví členové CSTUGu si budou moci osobně vyzvednout DVD TEX Live 2014.

Valná hromada je určena členům sdružení CSTUG, nicméně je to vhodná příležitost, jak se stát členem sdružení. Informace o sdružení, zaměřeném na podporu kvalitní typografie v ČR a SR pomocí sázecího systému TEX, je možno najít na adrese www.cstug.cz nebo si je vyžádat na adrese cstug@cstug.cz.

Abstrakt přednášky Petra Sojky

TEX, jeho matematický zápis a sazba jsou stále pevným bodem zpracování odborných matematických textů v dnešním postmoderním světě. TEX zůstává na cestě odborných matematických textů putujících z hlavy autora ke čtenáři nezastupitelným článkem. Vznikají sice nové standardy pro šíření digitálního obsahu jako HTML s MathML, nové formáty jako PDF či e-book, ale vždy brzy po jejich akceptaci trhem vznikají softwarové nástroje pro jejich využití v publikačním workflow založeném na TEXware.

Přednáška ukáže postupy a technologie vyvinuté a použité na cestě matematických textů přes digitální matematické knihovny k jejich čtenářům na Internetu. Shrne a bude demonstrovat nástroje vyvinuté v rámci projektů České digitální matematické knihovny DML-CZ [1] a EuDML [2], Evropské digitální matematické knihovny. Zejména půjde o nástroje na sjednocení obsahu pro vyhledávání včetně matematických formulí, a podobnost matematických textů.

Autor je docentem Fakulty informatiky MU, kde od roku 2005 se svými studenty participuje [3] na technických řešeních projektů DML-CZ a EuDML. V letech 1995–2001 byl a od roku 2010 je prezidentem Československého sdružení uživatelů TEXu.

[1] http://dml.cz

[2] http://eudml.org

[3] https://mir.fi.muni.cz

Kalendář

Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ho... > více
Dávid Lupták přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Začátek ve 13.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
Začátek ve 12.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
V sobotu 17. prosince 2016 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů. > více
Michal Hoftich přednesl 12. prosince 2015 na Mendelově univerzitě v Brně přednášku Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih. Prezentace... > více
14.–18.9.2015, Nasbinals, Francie > více
20.–22.7.2015, Darmstadt, Německo > více