CSTUG
Facebook Google Plus

Československé sdružení uživatelů TeXu

Kandidáti do výboru sdružení a na revizory

Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů.

Kandidáti do výboru sdružení

  • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive, recenzování článků do Zpravodaje.
  • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
  • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, pomoc s administrativou sdružení novému předsedovi, zajištění kontinuity.
  • Michal Růžička, FI MU Brno, pomoc s chodem sdružení, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace (nové odnože TeXu, užitečné nástroje použitelné při práci s TeXem).
  • Jiří Rybička, MENDELU Brno, odpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
  • Petr Sojka FI MU Brno, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
  • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, editor Zpravodaje CSTUGu, péče o databázi sdružení.

Kandidáti na revizory

  • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
  • Pavel Sekanina, The Open Group.

Kalendář

Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ho... > více
Dávid Lupták přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k... > více
Začátek ve 13.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
Začátek ve 12.45 hodin v sobotu 17. prosince 2016 v budově Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, 613 00 Brno) v posluchárně... > více
V sobotu 17. prosince 2016 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů. > více
Michal Hoftich přednesl 12. prosince 2015 na Mendelově univerzitě v Brně přednášku Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih. Prezentace... > více
14.–18.9.2015, Nasbinals, Francie > více
20.–22.7.2015, Darmstadt, Německo > více