Tady je nějaký výkřik o světě. \bye Podtržítko_je_normální: $a_1+a_2 = b$. \bye \fontfam[?] \bye ================================================== \fontfam[Pagella] \typosize[12/14.4] \margins/2 a4 (2.5,3,3,4)cm \cslang % \chap Úvodní slovo \sec První sekce \lorem[10-12] \sec Druhá sekce \lorem[13-18] \bye ================================================== \fontfam[lm] %\load[mte] \enablemte %\load[lua-widow-control] \hsize=14.5cm \vsize=\topskip \advance\vsize by36\baselineskip \parskip=0pt \lorem[1-7] \bye ================================================== %\loadmath{[xitsmath-regular]} \fontfam[lm] \input print-unimath.opm %$∑_{n=1}^∞ {1\over n} = ∞$. \bye ================================================= \def\r{\vrule height2cm width2cm\relax} %\onlyrgb \colordef\myRed{.5\Red+.3\Yellow} {\myRed \r} {\Blue \r} \bye ================================================= % catalog of colors: \def\vr{\vrule height10pt depth2pt width20pt} \def\_showcolor{\hbox{\tt\_bslash\_tmpb: \csname\_tmpb\endcsname \vr}\space\space} \begmulti 4 \typosize[10/14] \morecolors \endmulti \bye ================================================ \fontfam[lm] %\hicolors={\hicolor S\Brown} %\ttline=0 Vyzkoušíme doslovný text. \begtt #include int main () { // printf() displays the string inside quotation printf("Hello, World!"); return 0; } \endtt a nějaký HTML kód: \begtt CSTUG

Československé sdružení uživatelů TeXu