CSTUG
CSLaTeX
Říjen '97

Obsah
O CSLaTeXu | Instalace | Dělení slov | CS-styly | Nové příkazy

O CSLaTeXu
CSLaTeX je sada konfiguračních souborů pro LaTeX2e, které umožňují v tomto systému připravovat české a slovenské dokumenty. Balík je distribuován (jak je u LaTeXu zvykem) v souboru cslatex.dtx, který obsahuje příslušná makra i s důkladnou dokumentací. Soubor cslatex.ins je dávka pro program docstrip, který z dtx zdroje vygeneruje vlastní soubory. cslatex.txt je textová verze této stránky.

Instalace
Pro instalaci potřebujete (kromě TeXu):
 • CS-fonty.
 • české a slovenské vzory dělení czhyphen.texskhyphen.tex. Jsou součástí csplainu.
 • LaTeXové ,,obrázkové`` fonty lasy, lcircle a line.
 • Originální LaTeX2e. Distribuční soubory jsou k nalezení na CTANu v adresáři /tex-archive/macros/latex/base/.
Pokud toto všechno máte, můžete začít instalovat:
 • Smažte (zazálohujte) starou verzi LaTeXu. POZOR! Toto se netýká podpůrných balíčků, např. graphics, tools nebo psnfss. Jejich upgrade (je-li k dispozici novější verze) je samostatnou záležitostí a není bezpodmínečně nutný. Pokud máte nainstalovanou starší verzi CSLaTeXu, měly by zmizet adresáře texmf/tex/latex/cslatex, inputsrc. Máte-li v adresáři input některé styly, které nejsou standardní součástí LaTeXu (např. a4, a4wide, fancyhdr), vytvořte adresář texmf/tex/latex/misc a přesuňte je tam.
 • Pokud váš TeX používá ke hledání v adresářovém stromu hashovací soubor (např. v teTeXu ls-R), nechte ho znovu vytvořit, aby se projevily provedené změny -- smazané soubory. V teTeXu k tomuto slouží příkaz texhash.
 • Vytvořte si někde v /tmp dočasný adresář, do kterého zkopírujete distribuční soubory LaTeXu a CSLaTeXové soubory cslatex.dtxcslatex.ins.
 • V tomto adresáři rozbalte distribuci LaTeXu příkazy initex unpack.insinitex cslatex.ins.
 • V normální konfiguraci používá LaTeX v kódování T1 dc-fonty. Máte-li novější ec-fonty, vytvořte příslušně upravené definiční soubory příkazem initex ec.ins. Tento krok musí následovat až PO zpracování unpack.ins.
 • Vytvořte formát LaTeX příkazem initex latex.ltx.
Nyní máme v našem adresáři 266 souborů, z nichž ty potřebné přesuneme na příslušná místa do adresářové struktury TeXu:
 • Soubor latex.fmt přesuňte do adresáře s formáty -- v teTeXu texmf/web2c.
 • Konfigurační soubory pro češtinu přesuneme do adresáře texmf/tex/latex/cslatex. Jsou to tyto:
  	fonttext.cfg
  	hyphen.cfg
  	il2enc.def
  	il2*.fd
  	czech.sty
  	slovak.sty
  
 • Do adresáře texmf/tex/latex/input dáme vstupní soubory LaTeXu:
  	docstrip.tex
  	*.cls
  	*.clo
  	*.sty
  	*.fd
  	*.ist
  	*.def
  	*.cfg
  
 • Zdrojové soubory LaTeXu
  	fontmath.ltx
  	fonttext.ltx
  	hyphen.ltx
  	latex.ltx
  	ltpatch.ltx
  	preload.ltx
  
  nejsou třeba pro normální práci, ale budeme je potřebovat, pokud chceme vygenerovat znovu formát. Tento případ může nastat, když budeme do LaTeXu přidávat nové vzory dělení, nebo když si fmt soubor prostě omylem smažeme. Proto je přesuneme do adresáře texmf/tex/latex/src.

Ostatní soubory nebudeme potřebovat, proto je můžeme smazat.

Vygenerujeme hashovací soubor pro TeX příkazem texhash (teTeX). LaTeX je nainstalován a můžeme ho otestovat na nějakém krátkém dokumentíku.


Dělení slov

Konfigurace dělení slov

Konfigurační příkazy se nacházejí v souboru cslatex/hyphen.cfg. Příslušná část souboru je viditelně ohraničena komentářovými řádkami. K zavedení vzorů dělení slouží příkaz
\DeclareLanguage[seznam kódování]{jméno příkazu 
 zapnutí vzorů}%
 {jméno souboru se vzory a výjimkami}%
 {\lefthyphenmin=číslo \righthyphenmin=číslo
 \@requesthyphens \@splitrequestedfalse}
Vzory dělení načtené s \@requesthyphens umí využívat funkci přenášení pomlčky při dělení (viz níže). Implicitně je zavedena americká angličtina, čeština a slovenština v kódování IL2. Pro zavedení češtiny v IL2 i T1 použijte:
\DeclareLanguage[IL2,T1]{\czech}{czhyphen.tex}%
 {\lefthyphenmin=2 \righthyphenmin=3
 \@requesthyphens}%
V běžném TeXu může být maximálně 4 až 5 vzorů najednou -- víc se do jeho paměti nevejde.

CS-styly

Styl czech.sty/slovak.sty

Bez zavedení tohoto stylu se CSLaTeX chová jako normální LaTeX a používá cm-fonty bez českých znaků.

Pomocný styl zavedeme pomocí
\usepackage[parametry]{czech}
popř.
\usepackage[parametry]{slovak}

Parametry můžou být:

T1
Cork kódování. Budou se používat dc(ec) fonty. Aby se správně dělila slova, musí být vzory dělení nataženy také pro T1 (viz výše). Bez tohoto parametru je použito kódování IL2.
split
Zapíná přenášení pomlčky při dělení slov typu propan-
-butan. Tato vlastnost funguje skoro bez problémů -- výjimkou je použití ,-` jako minus v čísle, které čte TeX v horizontálním módu (tak bývá zadáváno např. \looseness=-1); v těchto případech je při zapnutém přenášení dělítka možné napsat \minus.
nosplit
Vypíná přenášení pomlčky. To je také implicitní chování.
nocaptions
Nebudou předefinovány texty vkládané LaTeXem jako ,,Kapitola`` nebo ,,Obsah``. Zůstanou tedy původní ,,Chapter`` nebo ,,Contents``.

Nové příkazy

Nové příkazy v CSLaTeXu

\dateczech
Příkaz \today expanduje na české datum, např. 30. srpna 1977.
\dateslovak
Slovenské datum, např. 30. augusta 1977.
\dateUSenglish
Americké \today, např. August 30th, 1977.
\dateenglish
Britské \today, např. 30th August 1977.
\captionsczech
České captions -- Předmluva, Tabulka.
\captionsslovak
Slovenské captions -- Predhovor, Tabuľka.
\captionsenglish
Anglické captions -- Preface, Table.
\csprimeson, \csprimesoff
``Anglické'' uvozovky se (ne)budou sázet jako ,,české``.
\cstieon, \cstieoff
Předefinuje vlnku ~, aby se v mat. módu (ne)sázela mezera.

CSTUG  
Poslední změna: 19. 1. 2001. (c) Jaroslav Šnajdr