Pomůcka pro začínající uživatele CSTUG

Aktuálně je k dispozici první dotisk třetího vydání dotovaného sdružením CSTUG. K sehnání v knihkupectví Mareček (FI MU, Brno), Jurková (MatFyz, Troja, Praha), www.konvoj.cz -- poskytují slevy členům sdružení. Dále lze též zakoupit v knihkupectví ČVUT (Bílá 90, Praha), Barvič a Novotný (Brno), Profesio (Ostrava).

Za podpory CSTUG vzniklo již třetí přepracované a doplněné vydání knihy LaTeX pro začátečníky. Je koncipováno jako učebnice, která má za úkol nejen seznámit začínající uživatele s typografickým systémem TeX a jeho velmi rozšířenou nadstavbou LaTeX, ale také se základy typografie a tvorby dokumentů na počítači.

Po úvodní kapitole s názvem Základní informace, v níž je uvedeno to nejpodstatnější o práci systému a přípravě zdrojových textů, se kniha v pěti kapitolách první části věnuje typografickým aspektům:

 1. Hladká sazba – základní typografické pojmy, míry, vlastnosti a výběr knižního písma, pravidla hladké sazby, speciální znaky.
 2. Smíšená sazba – způsoby vyznačování, výběr a nastavení různých řezů a stupňů písma.
 3. Sazba odstavců – typografické charakteristiky odstavců, délkové registry, textová a výčtová prostředí.
 4. Členění dokumentu – části dokumentu a jejich funkce, způsob sazby a řešení předdefinovanými příkazy.
 5. Úprava publikací – návrh vzhledu publikace a příkazy pro modifikaci dokumentu.

Druhá část ve čtyřech kapitolách pojednává o dalších skupinách předdefinovaných příkazů LaTeXu:

 1. Sazba matematického textu – matematická prostředí, seznamy příkazů pro matematické prvky.
 2. Pořadová sazba, tabulky – svislé zarovnání textu, prostředí tabbingtabular.
 3. Vkládání obrázků – možnosti a metody získávání a vkládání obrázků z různých zdrojů do dokumentu.
 4. Plovoucí prostředí – automaticky umisťované objekty v dokumentu – tabulky, obrázky, okrajové poznámky.

Technologii tvorby dokumentů, zejména strukturním značkám a jejich realizaci v podobě vytváření vlastních příkazů systému, jsou věnovány čtyři kapitoly třetí části knihy:

 1. Technologie zpracování dokumentů – význam strukturního značkování pro tvorbu efektivních dokumentů, vytváření strukturních značek pomocí vlastních příkazů a prostředí.
 2. Číslování – mechanismus automatického číslování a jeho využití při vytváření efektivních dokumentů.
 3. Boxy – seznámení se základními prvky sazby v systému TeX (LaTeX) a se širokými možnostmi jejich použití.
 4. Přesun informací – automatické vytváření obsahu, křížových odkazů, citací a rejstříkových hesel.

Dodatkem knihy jsou zejména dva slovníčky příkazů – abecední a tématický, obsahující všechny příkazy popsané v knize (včetně stránkových odkazů) i další příkazy převzaté z literatury.

U čtenáře se nepředpokládají žádné počáteční znalosti systému TeX ani LaTeX, avšak předpokládá se povědomost o základních obecných pojmech pro práci s počítačem, jako je soubor, adresář, program, příkaz, editor a podobně.

Zvládnutí obsahu této knihy umožňuje vyřešení většiny praktických potřeb při kvalitní sazbě obvyklých tiskovin, jako jsou knihy, časopisy, učební texty, příručky, informační brožury a podobně.

Nejdůležitější informace:

název knihy: LaTeX pro začátečníky (3. vydání)
autor: Jiří Rybička
ISBN 80-7302-049-1 (váz.)
formát: A5
počet stran: 240
cena: 199 Kč
cena pro členy CSTUGu: (*) 169 Kč
k dosažení: na adrese nakladatelství:
Nakladatelství KONVOJ, spol. s r. o.
Berkova 22
612 00 BRNO
www.konvoj.cz

(*) Týká se členů, kteří mají v daném kalendářním roce zaplaceny členské příspěvky. Zlevněné knihy lze vyzvednout v brněnském knihkupectví Mareček.


CSTUG
Poslední změna: 20. 6. 2001. Připomínky na: www-admin@cstug.cz. (c) 1999 Jiří Rybička