Pozvánka na volební valnou hromadu CSTUG

Dne 14. 12. 2013 se bude v Brně, Botanická 68a, v posluchárně D2 konat volební valná hromada. Před valnou hromadou budou předneseny tyto přednášky:

13:00 Zdeněk Wagner: Sazba obrazové publikace s plovoucím textem (abstrakt)

14:00 Jan Šustek: Konverze strukturovaného textu a matematických vzorců na řeč v TEXu (abstrakt)

15:00 Začátek valné hromady

Letos proběhnou volby výboru a revizorů pro další volební období. Seznam kandidátů je na této listině. Volby proběhnou elektronicky a prezenčně podle níže uvedených pravidel.

 1. Hlasovací právo má každý individuální člen a zástupce kolektivního člena, pokud má příslušný člen zaplacen členský příspěvek na rok 2013.
 2. Individuální člen má jeden hlas, zástupce kolektivního člena volí s vahou tří hlasů.
 3. Každý člen smí hlasovat nejvýše jednou, a to formou, kterou si svobodně vybere.
 4. Člen, který využije elektronickou volbu, již nesmí volit prezenčně.
 5. Elektronická i prezenční volba je tajná.
 6. Elektronická volba začíná 11.11.2013 ve 12:00 a končí 13.12.2013 ve 12:00. Rozhoduje čas doručení hlasu na server. Volba se provádí prostřednictvím tohoto rozhraní, do něhož se přihlásíte přihlašovacím jménem a heslem členské databáze.
 7. Software pro elektronickou formu hlasování je vytvořen tak, že nelze odeslat neplatný hlas. Pokud člen takový hlas vytvoří, volební lístek je odmítnut a na člena je pohlíženo, jako by vůbec nehlasoval.
 8. Presenční volba proběhne v průběhu valné hromady.
 9. Člen, který nehlasoval elektronicky, obdrží proti podpisu hlasovací lístek.
 10. Hlasovací lístek má dvě samostatné části: kandidáty na členy výboru a kandidáty na revizory.
 11. Hlasovací lístek člen upraví tak, že do vymezeného prostoru označí křížkem kandidáta, kterého volí.
 12. Lze zvolit nejvýše 15 členů výboru. Pokud bude označeno více kandidátů, je hlas v této části neplatný.
 13. Kandidát je zvolen, pokud získá prostou většinu hlasů.
 14. Základem pro výpočet prosté většiny je součet počtu hlasů odevzdaných elektronicky a počtu hlasovacích lístků vydaných pro prezenční volbu.
 15. Výsledky budou vyhlášeny souhrnně během valné hromady. Samostatné výsledky elektronické volby a prezenční volby se neoznamují.

CSTUG
Poslední změna: 30. 10. 2013. Připomínky na: www-admin@cstug.cz. (c) 1996-2013 CSTUG