Československé sdružení uživatelů TeXu

Redakční a vědecká rada Zpravodaje CSTUG

Redakční rada Zpravodaje CSTUG

 • Ing. Pavel Haluza, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D.
 • RNDr. Vít Novotný, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. Michal Růžička, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno
 • doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. (šéfredaktor)

Vědecká rada Zpravodaje CSTUG

 • RNDr. Ján Buša, CSc. (předseda), Technická univerzita v Košiciach
 • doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 • doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc. (zástupce předsedy), Univerzita obrany Brno
 • doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno

Bývalí členové redakční rady

 • Ing. Zdeněk Wagner, CSc. (šéfredaktor do 22. 12. 2016)Ice Bear Soft
 • RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (zástupce šéfredaktora do 17. 12. 2016), Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy