Obsah Zpravodaje č. 3-4/2002 CSTUG

Petr Olšák: Úvodníček

Zápis z valného shromáždění Československého sdružení uživatelů TeXu

Stanovy Československého sdružení uživatelů TeXu

Zpráva o hospodaření k 31. 10. 2002

BachoTeX 2003

Miroslav Hrad, Petr Sojka: Automatizace sazby a skenování formulářů
doi: 10.5300/2002-3-4/123

Vít Zýka: TeX a PDF
doi: 10.5300/2002-3-4/140

Tomáš Hála: Korektury a korektoři v 21. století
doi: 10.5300/2002-3-4/152

Jiří Rybička: Automatizovaná tvorba grafů v systémech na bázi TeXu
doi: 10.5300/2002-3-4/160

Petr Olšák: Makro OFS
doi: 10.5300/2002-3-4/172

Zdeněk Wagner: Využití XML a LaTeXu při sazbě odborných knih
doi: 10.5300/2002-3-4/188

Ján Buša: Použitie balíka pdfscreen.sty
doi: 10.5300/2002-3-4/212

Petr Sojka: Kolofónek aneb závěrečná ediční poznámka

Odborné příspěvky v tomto čísle byly původně zveřejněny ve sborníku SLT 2002, který je od července 2004 dostupný v elektronické verzi.


Elektronická verze (1.3 MiB)

Další číslo 1/2003

Minulé číslo 2/2002


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG