CSTUG
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

O Zpravodaji
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu je vydáván v tištěné podobě, distribuován zdarma členům sdružení a poskytován v elektronické podobě (PDF).
 ISSN
Počínaje 7. ročníkem, tj. od roku 1997, má Zpravodaj ISSN 1211-6661; online verzi bylo přiděleno ISSN 1213-8185.
 Redakční rada
Zpravodaj řídí redakční rada v tomto složení.

Licence
Užití a šíření obsahu těchto stránek i Zpravodaje v elektronické podobě se řídí touto licencí.

Vyhledávání
Zpravodaje jsou indexovány vyhledávačem Google. Použitím níže zobrazeného formuláře můžete prohledávat i abstrakty a dokonce též kompletní Zpravodaje v PDF.
 
Google

Obsahy:
 Rok 2023
Číslo 3–4/2023 | Číslo 1–2/2023
 Rok 2022
Číslo 1–4/2022
 Rok 2021
Číslo 1–4/2021
 Rok 2020
Číslo 3–4/2020 | Číslo 1–2/2020
 Rok 2019
Číslo 1–4/2019
 Rok 2018
Číslo 1–4/2018
 Rok 2017
Číslo 3–4/2017 | Číslo 1–2/2017
 Rok 2016
Číslo 1–4/2016
 Rok 2015
Číslo 3–4/2015 | Číslo 1–2/2015
 Rok 2014
Číslo 1–4/2014
 Rok 2013
Číslo 3–4/2013 | Číslo 2/2013 | Číslo 1/2013
 Rok 2012
Číslo 4/2012 | Číslo 3/2012 | Číslo 2/2012 | Číslo 1/2012
 Rok 2011
Číslo 2–4/2011 | Číslo 1/2011
 Rok 2010
Číslo 4/2010 | Číslo 3/2010 | Číslo 1–2/2010
 Rok 2009
Číslo 4/2009 | Číslo 3/2009 | Číslo 1–2/2009
 Rok 2008
Číslo 4/2008 | Číslo 3/2008 | Číslo 1–2/2008
 Rok 2007
Číslo 2/2007 | Číslo 1/2007
 Rok 2006
Číslo 2–4/2006 | Číslo 1/2006
 Rok 2005
Číslo 2–4/2005 | Číslo 1/2005
 Rok 2004
Číslo 3–4/2004 | Číslo 2/2004 | Číslo 1/2004
 Rok 2003
Číslo 3–4/2003 | Číslo 2/2003 | Číslo 1/2003
 Rok 2002
Číslo 3–4/2002 | Číslo 2/2002 | Číslo 1/2002
 Rok 2001
Číslo 4/2001 | Číslo 1–3/2001
 Rok 2000
Číslo 4/2000 | Číslo 1–3/2000
 Rok 1999
Číslo 4/1999 | Číslo 3/1999 | Číslo 1–2/1999
 Rok 1998
Číslo 3–4/1998 | Číslo 2/1998 | Číslo 1/1998
 Rok 1997
Číslo 4/1997 | Číslo 3/1997 | Číslo 1–2/1997
 Rok 1996
Číslo 4/1996 | Číslo 3/1996 | Číslo 2/1996 | Číslo 1/1996
 Rok 1995
Číslo 1–4/1995
 Rok 1994
Číslo 4/1994 | Číslo 3/1994 | Číslo 2/1994 | Číslo 1/1994
 Rok 1993
Číslo 4/1993 | Číslo 3/1993 | Číslo 2/1993 | Číslo 1/1993
 Rok 1992
Číslo 4/1992 | Číslo 3/1992 | Číslo 2/1992 | Číslo 1/1992
 Rok 1991
Číslo 4/1991 | Číslo 3/1991 | Číslo 2/1991 | Číslo 1/1991

Příspěvky
Příspěvky lze posílat nejlépe jako jeden komprimovaný soubor (.zip, .tar.gz, .rar) elektronickou poštou na adresu redakce.

Styl
Pro usnadnění redakční práce je zde volně k dispozici dokumentovaný styl pro psaní článků do Zpravodaje.

CSTUG
Adresa redakce:  zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG