Obsah Zpravodaje č. 3/2009 CSTUG

Pozdravy z TeXperience 2009

Subjekty dlouhodobě podporující Zpravodaj

Program TeXperience 2009

Miroslava Dolejšová: Malé povídání o Valašsku

Jan Šustek: Sazba odstavců do textových oblastí
doi: 10.5300/2009-3/124

Tomáš Kotouč, Martin Kvoch: TeX v informačním systému studijní agendy
doi: 10.5300/2009-3/138

Jiří Rybička: Podpora přípravy závěrečných prací
doi: 10.5300/2009-3/144

Pavel Stříž, Michal Polášek: Šablony pro vysokoškolské kvalifikační práce
doi: 10.5300/2009-3/160

Michal Mádr, Pavel Stříž: Nové a staronové knihy


Elektronická verze (2.6 MiB)

Další číslo 4/2009

Minulé číslo 1-2/2009


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG