Obsah Zpravodaje č. 1-2/2009 CSTUG

Pavel Stříž: Úvodník

Subjekty dlouhodobě podporující Zpravodaj

Jiří Veselý: Několik poznámek k historii CSTUGu
doi: 10.5300/2009-1-2/3

Robert Mařík: Oslí okénka v PDF
doi: 10.5300/2009-1-2/7

Norbert Preining: TeX Live 2008 a správa inštalácie TeX Live
doi: 10.5300/2009-1-2/14

Pavel Stříž: Vybrané partie knižní sazby aneb Píšeme divadelní hru
doi: 10.5300/2009-1-2/37

Marcel Svitalský: Google Summer of Code -- představení
doi: 10.5300/2009-1-2/90

Marcel Svitalský: Google Summer of Code 2008 a TUG
doi: 10.5300/2009-1-2/91

Marcel Svitalský: Google Summer of Code 2009 a TUG
doi: 10.5300/2009-1-2/94

Marcel Svitalský: Projekt Dublin Core metadata interface
doi: 10.5300/2009-1-2/102

Nové a staronové knihy

Redakční poznámky a pokyny autorům

Notices and instructions for the authors


Elektronická verze (4.4 MiB)

Další číslo 3/2009

Minulé číslo 4/2008


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG