Obsah Zpravodaje č. 3-4/2004 CSTUG

Jaromír Kuben: Dopis nového předsedy CSTUGu

Zápis z valného shromáždění ze dne 27. 11. 2004

Zpráva o činnosti CSTUGu

Zpráva o hospodaření za rok 2003

Jiří Kosek: DocBook a generování rejstříků
doi: 10.5300/2004-3-4/125

Petr Vopálenský, Petr Sojka: Multimediální publikování na DVD
doi: 10.5300/2004-3-4/135

Petr Olšák: Novinky v OFS
doi: 10.5300/2004-3-4/145

Petr Olšák: Projekt OkTeX
doi: 10.5300/2004-3-4/156

Karel Horák: Jiné rodiny písem pro sazbu matematiky
doi: 10.5300/2004-3-4/171

Petr Sojka: Slovenské vzory dělení slov: čas pro změnu?
doi: 10.5300/2004-3-4/183

Jan Přichystal, Jiří Rybička: Webové rozhraní pro sazbu dokumentů
doi: 10.5300/2004-3-4/190

Milan Šorm: Ligatura aneb začínáme s TeXem
doi: 10.5300/2004-3-4/195

Zdeněk Wagner: Skenujeme v Linuxu programem VueScan
doi: 10.5300/2004-3-4/201

Zdeněk Wagner: XML versus TeX, výhody a nevýhody
doi: 10.5300/2004-3-4/211

Toto číslo obsahuje CD/DVD TeXLive.


Elektronická verze (6.8 MiB)

Další číslo 1/2005

Minulé číslo 2/2004


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG