Obsah Zpravodaje č. 2/2012 CSTUG

Tomáš Hála: Úvodník ke konferenčnímu číslu

Miroslav Olšák: VyTEXčení — dávkové zpracování vysvědčení TEXem
doi: 10.5300/2012-2/67

Jaroslav Hajtmar: ScanCSV – Lua knihovna pro zpracování CSV souborů ConTEXtem a LuaLATEXem
doi: 10.5300/2012-2/76

Abstrakty vybraných příspěvků z konference TEXperience 2011

Petra Čačková: Sazba zdrojových kódů
doi: 10.5300/2012-2/97

Jan Přichystal: Přechod na XETEX/XELATEX a další vylepšení na TEXonWeb
doi: 10.5300/2012-2/110

Tomáš Hála: Novinky v projektu bib.sty
doi: 10.5300/2012-2/115

Tomáš Hála, Gita Urbanová: Softwarová podpora korektur interpunkce
doi: 10.5300/2012-2/120

Tomáš Hála: Zpráva z konference 5th ConTEXt meeting 2011


Elektronická verze (5.6 MiB)

Další číslo 3/2012

Minulé číslo 1/2012


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG