Obsah Zpravodaje č. 4/2010 CSTUG

Jaromír Kuben: Úvodník

Robert Mařík, Roman Plch, Petra Šarmanová: Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTEX
doi: 10.5300/2010-4/266

Pavel Stříž: Představení formátu XELATEX
doi: 10.5300/2010-4/292

Peter Wilson: Mohlo by to fungovat. I -- Porovnávání řetězců
doi: 10.5300/2010-4/297

Jiří Rybička: OSSConf 2010 v Žiline

Vlastimil Ott: Shrnutí konference Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010

Jaroslav Hajtmar: Postřehy z TEXové dvojkonference

Pavlína Habrovanská: Zpráva z konference TeXperience 2010

Pozvánky na akce

Pozvánka na OSSConf 2011

Pozvánka na TeXperience 2011

Zpráva o činnosti CSTUGu za rok 2010

Zápis z Valné hromady CSTUGu – Brno 11. 12. 2010

Plán práce CSTUGu na rok 2011 (a dál)


Elektronická verze (21 MiB)

Další číslo 1/2011

Minulé číslo 3/2010


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG