Obsah Zpravodaje č. 1-2/2015 CSTUG

Zdeněk Wagner: Úvodní slovo

Ondřej Kutal: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote
doi: 10.5300/2015-1-2/2

Roman Plch: Matematika na čtečkách e-knih
doi: 10.5300/2015-1-2/70

Vít Novotný: The Trends in the Usage of TEX for the Preparation of Theses and Dissertations at the Masaryk University in Brno
doi: 10.5300/2015-1-2/80

Jan Šustek: Načítání souboru s argumenty v TEXu
doi: 10.5300/2015-1-2/86

Informace o Zpravodaji CSTUG a pokyny autorům


Elektronická verze (4 MiB)

Další číslo 3–4/2015

Minulé číslo 1–4/2014


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG