Obsah Zpravodaje č. 1-2/2008 CSTUG

Jaromír Kuben: Úvodník

Zdeněk Wagner: Errata

Karel Píška: Testování LM-fontů s ohledem na čs. sazbu
doi: 10.5300/2008-1-2/3

Luboš Prchal a Pavel Schlesinger: Poster v TeXu
doi: 10.5300/2008-1-2/44

Luboš Prchal a Pavel Schlesinger: Prezentace v TeXu
doi: 10.5300/2008-1-2/56

Pavel Stříž a Michal Polášek: Ukázky prezentací
doi: 10.5300/2008-1-2/63

Roman Plch, Petra Šarmanová: Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech
doi: 10.5300/2008-1-2/76

Zdeněk Hlávka: Velkovýroba tabulek pomocí AWK
doi: 10.5300/2008-1-2/93

První oznámení a informace: Konference: TeXperience 2008


Elektronická verze (5.4 MiB)

Další číslo 3/2008

Minulé číslo 2/2007


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG