Obsah Zpravodaje č. 2/1994 CSTUG

Petr Olšák: Gates versus Mattes
Úvaha o postavení TeXu v komerčním prostředí
doi: 10.5300/1994-2/49

Petr Sojka: Virtuální fonty, accents a přátelé
doi: 10.5300/1994-2/56

Tomáš Mráz: Postscriptová písma v TeXu
doi: 10.5300/1994-2/70

Zdeněk Wagner: Záludnosti PostScriptu
doi: 10.5300/1994-2/76

Jaromír Kuben: Kreslení obrázků v TeXu pomocí mujmfpic
doi: 10.5300/1994-2/87

Jan Bryscejn: Rychlejší tisk na devítijehličkových tiskárnách
doi: 10.5300/1994-2/95

Pavel Rychetský: Recenze: 4allTeX
doi: 10.5300/1994-2/100


Elektronická verze (428 KiB)

Další číslo 3/1994

Minulé číslo 1/1994


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG