Obsah Zpravodaje č. 2/1996 CSTUG

Petr Sojka: Slovo úvodem

Zápis z valného shromáždění CSTUGu konaného 25. 5. 1996 v Praze, MFF UK, Sokolovská 83

Han The Thanh: Alternativní výstup programu TeX – PDF
doi: 10.5300/1996-2/69

Petr Olšák: Čárové kódy EAN v TeXu
doi: 10.5300/1996-2/86

Zdeněk Wagner: LaTeXová kuchařka/1
doi: 10.5300/1996-2/96

Jaroslav Řezníček: Instalace TeXu na výkonově "malých" PC
doi: 10.5300/1996-2/108

Petr Šebek: TeX na počítačích Apple Macintosh
doi: 10.5300/1996-2/114

TUGboat 17 (1) March 1996

The Czech SGML User's Group

TeX Live


Elektronická verze (419 KiB)

Další číslo 3/1996

Minulé číslo 1/1996


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG