Obsah Zpravodaje č. 4/2012 CSTUG

Pavel Stříž: Pozvánka na dvoukonferenci TEXperience 2013 a Statistické dny na Brejlově

Peter Wilson: Mělo by to fungovat. III -- Kolize balíčků
doi: 10.5300/2012-4/194

Pavel Farář: Introducing the PT Sans and PT Serif typefaces
doi: 10.5300/2012-4/198

Libor Gajdošík: ElTEX 2.0 – nová verze makra pro kreslení elektrotechnických schémat
doi: 10.5300/2012-4/208

Jaroslav Polášek: Jak se sází Československý šach
doi: 10.5300/2012-4/217

Petr Sojka: Zpráva o činnosti CSTUG v roce 2012

Petr Sojka: Zápis z valného shromáždění CSTUG 1.12.2012

Petr Sojka: Plán práce na rok 2013


Elektronická verze (8.4 MiB)

Další číslo 1/2013

Minulé číslo 3/2012


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2005 CSTUG