Obsah Zpravodaje č. 3-4/2003 CSTUG

Petr Olšák: Úvodníček

Sebastian Rahtz, editor: TeX-Collection 2003, Příručka TeX Live, CS verze 1.17
doi: 10.5300/2003-3-4/113

Josef Polách: Anketa uživatelů TeXu
doi: 10.5300/2003-3-4/171

Toto číslo obsahuje TeX Collection -- TeX Live + CTAN, Edition 9/2003, 2 CDs + DVD


Elektronická verze (4.4 MiB)

Další číslo 1/2004

Minulé číslo 2/2003


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG