Obsah Zpravodaje č. 1/1993 CSTUG

Joachim Schrod: Komponenty TeXu
doi: 10.5300/1993-1/1

Jiří Veselý: Tabulky v plainTeXu
doi: 10.5300/1993-1/10

Jiří Rybička: Automatizovaná tvorba formulářů pomocí LaTeXu
doi: 10.5300/1993-1/24

Petr Olšák: Dvojité hranaté závorky v matematice
doi: 10.5300/1993-1/28

Petr Olšák: Jak dostat obrázky z programu Mathematica do TeXu
doi: 10.5300/1993-1/34

Petr Vejda: O dvou dalších možnostech začleňování obrázků do textu
doi: 10.5300/1993-1/41

Zdeněk Wagner: Nerovnoběžné rovnoběžky
doi: 10.5300/1993-1/48

Obsah nejnovějšího ročníku TUGboatu

TeX-Tagung DANTE '93 in Chemnitz (9.-12.3. 1993)


Elektronická verze (655 KiB)

Další číslo 2/1993

Minulé číslo 4/1992


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG