Obsah Zpravodaje č. 1/1998 CSTUG

Kreslíme METAFONTem
doi: 10.5300/1998-1/1

Úvod

1. První kroky

2. Body

3. Problémy s výpočty

4. Cesty

5. Afinní transformace

6. Operace s cestami

7. Skládání obrázků

8. Pera, štětce, gumy

9. Podmínky, cykly

10. Makra

11. Grafy funkcí

12. Náhodná čísla

13. Kosoúhlé zobrazení

14. Axonometrické zobrazení

15. Graf funkce dvou proměnných

A. Práce s celými obrázky

B. Makra

C. Elektrotechnické značky

Literatura a internetové odkazy

Rejstřík


Elektronická verze (635 KiB)

Další číslo 2/1998

Minulé číslo 4/1997


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG