Obsah Zpravodaje č. 1/1991 CSTUG

J. Veselý: Několik slov úvodem

J. Veselý: Co nového v "TeX-worldu"

D. E. Knuth: Budoucnost TeXu a Metafontu
doi: 10.5300/1991-1/2

N. H. F. Beebe: Komentář k budoucnosti TeXu a Metafontu
doi: 10.5300/1991-1/3

O. Ulrych: ASCII Editor pro TeX
doi: 10.5300/1991-1/10

P. Ševeček: Textový editor CSED
doi: 10.5300/1991-1/12

Popis editoru PragoText
doi: 10.5300/1991-1/16

J. Nadrchal, J. Rogalewicz, J. Veselý: DANTE
doi: 10.5300/1991-1/18

O. Ulrych: Co je nového s šířenou verzí TeXu pro češtinu?
doi: 10.5300/1991-1/20

Stanovy Československého sdružení uživatelů TeXu

Příloha ke stanovám: Specifikace práv a povinností členu CSTUG

Seznamy členů s adresami


Elektronická verze (288 KiB)

Další číslo 2/1991


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG