Obsah Zpravodaje č. 2/2013 CSTUG

Petr Sojka: Úvodní slovo

Christophe Caignaert: A Story of kpfonts: Reaching the Limits of NFSS
doi: 10.5300/2013-2/67

Jan Šustek: Práce s vrstvami v METAPOSTu
doi: 10.5300/2013-2/94

Peter Wilson: Mělo by to fungovat. IV – Tři otázky uživatelů
doi: 10.5300/2013-2/100

Tomáš Hála: Komentář k nové revizi normy ČSN ISO 690 – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
doi: 10.5300/2013-2/107


Elektronická verze (1.9 MiB)

Další číslo 3–4/2013

Minulé číslo 1/2013


CSTUG
Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) CSTUG