CSTUG Page

Články do Zpravodaje jsou ukládány v subversion repository, jehož kořen je https://hroch486.icpf.cas.cz/svn/ZpravodajCSTUG/. Certifikát je vystaven certifikační autoritou, jejíž certifikát získáte zde: http://ca.icpf.cas.cz/. Bez instalace certifikátu certifikační autority budete muset povolit výjimku, jinak bude spojení odmítnuto.

Pro přípravu CD verze WWW stránek je zde komentovaný konfigurační soubor pro w3mir a perlovský skript pro přidávání META tagu s informací o kódování.

Dále je zde slovenský překlad manuálu k TeXLive 7.