Československé sdružení uživatelů TeXu

CSTUG na konferenci TUG 2023

Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023.

Konference se s podporou sdružení CSTUG zúčastnili tři jeho členové: předseda CSTUGu Petr Sojka (vlevo), technický redaktor Zpravodaje CSTUGu Vítek Starý Novotný (uprostřed) a šéfredaktor Zpravodaje CSTUGu Honza Šustek (vpravo).

V pátek ráno představil Honza Šustek svůj makrobalík pro literární programování pomocí maker OPmac v přednášce nazvané On generating documented source code by blocks in TeX (slajdy). Během přednášky položil Honza obecenstvu několik otázek. Tři šťastní řešitelé si po přednášce mohli připravit bylinný čaj pro Ostravu.

Téhož dne večer představili Petr Sojka, Ondřej Sojka a Jakub Máca novinky z projektu univerzálních vzorů dělení slov v přednášce nazvané Universal syllabic pattern generation (slajdy, preprint). V první části přednášky představil Ondřej Sojka technické a jazykové aspekty automatického dělení slov. V druhé části přednášky popsal Petr Sojka výsledky přípravy univerzálních vzorů pro devět jazyků a technická omezení programu Patgen, která zamezují generování vzorů pro více jazyků. V závěrečné části přednášky představil Jakub Máca datovou strukturu Judy, které se věnoval ve své bakalářské práci a kterou lze použít místo trií pro urychlení generování vzorů.

V sobotu ráno představil Vítek Starý Novotný třetí verzi makrobalíku pro přípravu dokumentů ve značkovacím jazyce Markdown v přednášce nazvané Markdown 3: What's new, what's next? (slajdy, video). V první části přednášky Vítek představil nové funkce, které do balíku přibyly během posledních dvou let. V druhé části přednášky se Vítek zaměřil na nedostatky, které je třeba vyřešit před vydáním stabilní verze 3.0.0, a na nové funkce, které jsou plánované po vydání verze 3.0.0.

V neděli dopoledne proběhlo na závěr konference slosování výherců dvousvazkového díla The LaTeX Companion (třetí vydání). Šťastným výhercem se stal i Honza Šustek, který si nechal knihy podepsat od přítomných členů LaTeXového týmu a pod tíhou distopie 1984 stran LaTeXu odspěchal na vlak.

O detailech práce zúčastněných se dočtete v podzimním čísle Zpravodaje CSTUGu.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy