Československé sdružení uživatelů TeXu

Ke stažení prezentace z přednášky Michala Hofticha Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih

Michal Hoftich přednesl 12. prosince 2015 na Mendelově univerzitě v Brně přednášku Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih. Prezentace je nyní k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Abstrakt přednášky Michala Hofticha Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih

tex4ebook je systém na konverzi dokumentů vytvořených v LaTeXu do formátů elektronických knih. V přednášce si vysvětlíme rozdíly mezi těmito formáty z pohledu potřeb technických a vědeckých publikací. Podíváme se, jak probíhá konverze z LaTeXu za pomoci nástroje tex4ht, na kterém je tex4ebook založen. Zaměříme se na problémy, které se mohou při konverzi vyskytnout, jak je řešit a jak systém nakonfigurovat pro podporu vlastních příkazů, balíčků, nebo úpravu vzhledu výsledného dokumentu.

O autorovi

Autor používá LaTeX od roku 2007, vyskytuje se na serveru http://tex.stackexchange.com/ od jeho vzniku, díky němu pronikl hlouběji do útrob systému a začal tvořit vlastní balíčky, nejprve citační styl ISO 690 pro BibLaTeX, posléze se zaměřil na LuaLaTeX a tex4ht. Pracuje v Ústřední knihovně PedF UK, kde využívá LaTeX a skripty v jazyce Lua pro zpracování a zobrazení dat z knihovního systému. Jeho největším mimopočítačovým zájmem je turistika.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy