Československé sdružení uživatelů TeXu

Kandidáti do výboru sdružení a na revizory

Letošní rok je pro CSTUG rokem volebním. V současnosti probíhá sběr kandidatur do výboru sdružení a na pozice revizorů.

Kandidáti do výboru sdružení

  • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive, recenzování článků do Zpravodaje.
  • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
  • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, pomoc s administrativou sdružení novému předsedovi, zajištění kontinuity.
  • Michal Růžička, FI MU Brno, pomoc s chodem sdružení, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace (nové odnože TeXu, užitečné nástroje použitelné při práci s TeXem).
  • Jiří Rybička, MENDELU Brno, odpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
  • Petr Sojka FI MU Brno, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
  • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, editor Zpravodaje CSTUGu, péče o databázi sdružení.

Kandidáti na revizory

  • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
  • Pavel Sekanina, The Open Group.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy