Československé sdružení uživatelů TeXu

Ke stažení prezentace z přednášky Víta Novotného: Práce s jazykem Markdown v rámci TeXových dokumentů

Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Markdown je oblíbený značkovací jazyk pro přípravu strukturně jednoduchých dokumentů. V rámci přednášky si představíme makrobalík markdown a ukážeme si, jak jej lze využít pro sazbu dokumentů v jazyce Markdown. Zaměříme se na konfiguraci makrobalíku, na způsoby jeho využití v různých TeXových formátech a na problémy, se kterými se může uživatel při práci s balíkem střetnout.

Autor je magisterský student Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně a projekt sazby rozšířeného značkovacího jazyka Markdown v TeXu, o kterém bude referovat, zpracoval v rámci projektu děkana FI MU. Ve své bakalářské práci se věnoval návrhu TeXové šablony fithesis3 a obhájil ji na téma Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy