Československé sdružení uživatelů TeXu

Zpravodaj 2016/1-4 na cestě, informace o novinkách v CSTUGu

Česká pošta převzala 24. 1. 2017 k přepravě čtyřčíslo Zpravodaje 2016/1-4 a tedy do konce týdne by ho měli mít členové ve své poštovní schránce.

Tím byl dohnán skluz ve vydávání Zpravodaje a energičtí mladíci v nové redakční radě dávají optimismus světlých zítřků. Více v úvodníku čísla, který je přiložen.

Do úvodníku se již nevešla informace o nedávných rozhodnutích výboru:

  • Členové, kteří se aktivně s odborným článkem zúčastní TeXové konference, a článek před zasláním na konferenci nabídnou a bude přijat do Zpravodaje, budou mít konferenční vložné hrazeno CSTUGem.
  • CSTUG bude v letech 2017-2019 přispívat částkou 1000 EUR ročně projektu matematických fontů polských kolegů z GUST.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy