Československé sdružení uživatelů TeXu

Zpravodaj 2016/1-4 na cestě, informace o novinkách v CSTUGu

Česká pošta převzala 24. 1. 2017 k přepravě čtyřčíslo Zpravodaje 2016/1-4 a tedy do konce týdne by ho měli mít členové ve své poštovní schránce.

Tím byl dohnán skluz ve vydávání Zpravodaje a energičtí mladíci v nové redakční radě dávají optimismus světlých zítřků. Více v úvodníku čísla, který je přiložen.

Do úvodníku se již nevešla informace o nedávných rozhodnutích výboru:

  • Členové, kteří se aktivně s odborným článkem zúčastní TeXové konference, a článek před zasláním na konferenci nabídnou a bude přijat do Zpravodaje, budou mít konferenční vložné hrazeno CSTUGem.
  • CSTUG bude v letech 2017-2019 přispívat částkou 1000 EUR ročně projektu matematických fontů polských kolegů z GUST.

Novinky

V sobotu 15. prosince 2018 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Zdeněk Wagner přednesl v sobotu 9. prosince 2017 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je ... > více
V sobotu 9. prosince 2017 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG. > více
Vylepšili jsme web CSTUG – nyní má hezké URL. > více

> starší zprávy