Československé sdružení uživatelů TeXu

Report z konference BachoTeX 2017

Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG.

Sobota 29. 4.

První konferenční den otevřel Hans Hagen příspěvkem Children of TeX, ve kterém se v souladu s konferenčním tématem „Premises, predilections, predictions“ zaobíral minulostí, současností a budoucností TeXu. Následující příspěvek od Kumarana Sathasivama se věnoval způsobům, jakými je možné obohatit interpunkci a přispět tak ke zjednoznačnění psaného projevu. Po přestávce na kávu navázal Frank Mittelbach příspěvkem, ve kterém představil algoritmus pro optimalizaci stránkového zlomu a umisťování plovoucího obsahu; s tímto příspěvkem obdržel cenu ACM Best Paper Award na konferenci DocEng 2016. V následujícím příspěvku Leila Akhmadeeva a Boris Veytsman provedli experimentální srovnání rychlosti čtení textu sázeného do bloku bez dělení slov a textu sázeného na praporek s dělením slov. Dopolední blok uzavřel Przemysław Scherwentke recenzí knihy „LaTeX, książka kucharska.“

Po sobotním obědě následovalo LaTeXové okénko, ve kterém se nejprve Barbara Beeton podělila o rady, jak systematicky řešit chyby při překladu dokumentů, a následně Boris Veytsman představil knihovnu ltxsparklines v jazyce R, která umožňuje generovat vstup pro LaTeXový balíček sparklines na tvorbu Tufteho sparkline grafů. Po přestávce na kávu představil Grzegorz Murzynowski změny v LaTeXovém balíčku GM-Scenarios, který nad jazykem expl3 buduje framework pro řízenou expanzi argumentů maker. V závěrečných dvou příspěvcích referovali Jean-Michel Hufflena o vývoji bibliografického preprocesoru MlBibTeX a autor tohoto článku o balíčku biblatex-iso690 od Michala Hofticha a Dávida Luptáka pro sazbu citací a referencí podle normy ISO 690:2010. Na závěr prvního konferenčního dne se konal táborový oheň.

Neděle 30. 4.

Druhý konferenční den byl věnován workshopům. Po snídani se konal úvodní kurz jazyka ConTeXt, jenž vedli Willi Egger a Mojca Miklavec. Po obědě byla pořízena skupinová fotografie a následoval workshop na výrobu papírových desek s klopami od Williho Eggera a hackaton, během kterého došlo k doplnění dokumentace oblíbených LaTeXových balíčků od Damiena Thirieta. Po přestávce na kávu přednesli Maciej Rychły a Piotr Bolek příspěvek o hudbě zachycené formou notového zápisu v historických malbách, na který Maciej a Mateusz Rychły navázali živou ukázkou této hudby. Po večeři následovalo výroční zasedání sdružení TUG a GUST. Omezený počet zájemců se mohl zúčastnit degustace rukodělných piv vedené Michałem Gasewiczem.

conference-photo egger-3 egger-4

Pondělí 1. 5.

Třetí konferenční den se točil především kolem písma. Po snídani referoval Ulrik Vieth o posledních deseti let vývoje matematických OpenType fontů a Jerzy Ludwichowski o aktuálních projektech písmolijny GUST's e-foundry; na základě výsledků poslední výborové schůze CSTUGu bude sdružení CSTUG písmolijně v letech 2017--2019 přispívat roční částkou 1000 EUR. V následujícím příspěvku představil Sigitas Tolušis xdvipsk, verzi programu dvips s podporou bitmapových obrázků a OpenType fontů. Po přestávce na kávu představil Adam Twardoch mechanismy formátu OpenType, kterými je možné vytvářet vícebarevné a multiple-master fonty (tzv. „variable fonts“); demonstraci mechanismu variable fonts si můžete zobrazit ve svém prohližeči. V následujících dvou přednáškách předělených obědem se Hans Hagen věnoval znakům emoji, mechanismu variable fonts a jejich implementaci v systému ConTeXt.

hagen-4

V odpoledním bloku představil Bogusław Jackowski postup, kterým lze z textových fontů odvozovat fonty matematické a po přestávce na kávu představil Adam Twardoch kolekci svých oblíbených svobodných fontů. V závěrečných dvou příspěvcích referovala Mojca Miklavec o možném budoucím vývoji vzorů dělení slov a o automatické kompilaci programů pro TeX Live. Den byl uzavřen konferenční večeří, v rámci které se slavilo 25. výročí konferencí sdružení GUST. Hudební doprovod k jídlu i k tanci zajistila skupina Katarzyny Jackowské.

jackowska-2

Úterý 2. 5.

Čtvrtý konferenční den otevřen Siep Kroonenberg příspěvkem, ve kterém představil spouštěč komponent síťové instalace TeX Live pro operační systémy MS Windows. V následujícím příspěvku Norbert Preining popsal změny v rozhraní nástrojů fmtutil a updmap v distribuci TeX Live 2017. Ranní blok uzavřel Luigi Scarso příspěvkem o vývoji programu MFLua, který nyní spouštěním kódu v jazyce Lua z MetaFontu umožňuje přímo generovat OpenType fonty. Po přestávce na kávu Takuto Asakura představil LaTeXový balíček Gotoh, který umožňuje počítat podobnost DNA sekvencí pomocí Gotohova algoritmu a zároveň tento výpočet vizualizovat. V následujícím příspěvku Lolita Tolenė analyzovala trendy použití LaTeXových balíčků v dokumentech zpracovávaných společností VTeX a představila problémy pojící se s převodem LaTeXových dokumentů do formátu XML. Dopolední blok uzavřel Petr Sojka příspěvkem shrnujícím historii využití TeXu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně a autor tohoto článku představením balíčku markdown.tex pro přípravu dokumentů pomocí značkovacího jazyka Markdown.

Po obědě referoval Jean-Michael Hufflen o historii posuvek používaných v notovém zápisu a Andrzej Tomaszewski popsal proces grafického návrhu knihy s překladem Ovidiovy básně Halieutica o rybách Černého moře. Po přestávce na kávu proběhla diskuze iniciovaná Adamem Twardochem o způsobech konverze dokumentů v jazyce Markdown se vzhledem popsaným v jazyce CSS do tisknutelného výstupu ve formátu PDF. Následovala diskuze iniciovaná Paulem de Ney Souza o současných problémech TeXu, jako je pomalý běh kompilátoru LuaTeX, nedostatečný podpora mikrotypografických rozšíření v kompilátoru XeTeX a neuspokojivé výsledky LaTeXového balíčku hyperref při sazbě hypertextových odkazů, které se nachází v místě stránkového zlomu. Na závěr konferenčního dne Paulo de Ney Souza referoval o výstupním formátu ePub a Zunbeltz Izaola představil LaTeXový balíček DocVar pro správu metadat spojených s dokumentem.

Středa 3. 5.

Pátý konferenční den otevřel Jerzy Ludwikowski návrhem Anny Kwietkowské, podle kterého by sdružení GUST mělo připravit studijní materiály pro výuku TeXu na střední škole Liceum i Gimnazium Akademickie v Toruni. Následně představil Marcin Woliński LaTeXový balíček bredzenie.sty pro sazbu polského výplňového textu, který je generován pomocí jazykových modelů. Konferenci uzavřel Marcin Borkowski příspěvkem o využití textového editoru Emacs při redigování časopisu Wiadomości Matematyczne.

Fotografie do článku laskavě poskytl Frans Goddijn.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy