Československé sdružení uživatelů TeXu

Členství

Rozhodli jste se stát se členem sdružení? V tom případě podejte přihlášku a poté zaplaťte členský příspěvek, jak je uvedeno níže.

Výhody členství

Stanete-li se členem CSTUGu, dostanete se do centra TeXovského dění v České a Slovenské republice. Budete mít aktuální informace z této oblasti, budete si moci vyměňovat TeXovské zkušenosti s ostatními členy sdružení, budete mít možnost aktivně zasahovat do českého a slovenského TeXovského dění a ovlivňovat jeho další směřování.

Členové dostávají tištěný Zpravodaj – časopis, který má zpravidla čtyři čísla ročně. V tomto časopise jsou uveřejňovány články, které se zabývají nejrůznějšími tématy ze světa TeXu. Jsou zde probírány rozličné aspekty kvalitní sazby založené na TeXu a příbuzném softwaru.

Obvykle jednou ročně je kolektivním členům zasílána nová verze distribuce TeXu na DVD TeXlive.

Někteří knihkupci poskytují členům CSTUGu slevu při nákupu literatury s TeXovskou tematikou, viz zde; na aktuální podmínky se informujte přímo u jednotlivých knihkupců.

Členové mají slevu při účasti na akcích pořádaných sdružením (přednášky, školení, semináře).

Sdružení se v žádném případě nezaměřuje pouze na omezenou skupinu intelektuálů, nýbrž je otevřeno všem zájemcům o TeX z řad široké veřejnosti. Členem se mohou stát jak soukromé osoby, tak instituce, podniky a školy. Pokud je Vašemu srdci blízký TeX a kvalitní sazba připravovaná pomocí tohoto báječného programu, neváhejte a připojte se k nám.

Registrační záznam

Členové sdružení mohou provádět změny ve svém registračním záznamu prostřednictvím tohoto rozhraní.

Jednou z povinností členů sdružení je platit členské příspěvky. Stávající členové mají povinnost zaplatit členský příspěvek do 30. června příslušného roku. Zájemce o členství po podání přihlášky zaplatí členský příspěvek za aktuální rok v plné výši bez ohledu na to, zda se do sdružení hlásí na začátku nebo na konci roku; získá tím nárok na celý ročník Zpravodaje a ostatní materiály (např. CD/DVD s distribucí TeXu), které vyplývají ze členství v daném roce.

Příspěvky

Výše členských příspěvků pro rok 2021:

  • řádný člen: 300,– Kč nebo 12,– eur
  • student nebo důchodce: 200,– Kč nebo 8,– eur
  • kolektivní člen: 2000,– Kč nebo 80,– eur
  • základní nebo střední škola: 650,– Kč

Nejlepším způsobem je platba převodem z účtu na účet, tedy z Vašeho účtu v kterékoli bance na účet CSTUGu, FIO banka, 2400058972/2010. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo, které najdete v databázi. Platební údaje jsou též jednou měsíčně (22. den v měsíci) posílány elektronickou poštou.

Slovensko

Slovenští členové provedou platbu z účtu vedeného v EUR na účet IBAN SK67 8330 0000 0027 0005 8974 (BBAN 2700058974/8330). Jedná se o slovenskou vnitrostátní platbu

Novinky

V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUG. > více
Kandidátní listina byla uzavřena 1. 10. 2019 v 19:00 h. > více
Dne 30. září 2019 proběhne plánovaná odstávka webu bulletin.cstug.cz. > více
V sobotu 12. října 2019 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUG. > více
V sobotu 15. prosince 2018 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více

> starší zprávy