Československé sdružení uživatelů TeXu

Výbor sdružení

  • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive (společně s P. Sojkou, ...), recenzování článků do Zpravodaje.
  • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
  • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, předání administrativy sdružení novému předsedovi, zajištění hladkého převodu kompetencí a kontinuity.
  • Vít Novotný, FI MU Brno, pomoc s technickým zajištěním vydávání Zpravodaje, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace, vývoj nástrojů a stylů pro TeX v 21. století.
  • Michal Růžička, FI MU Brno, pomoc s chodem sdružení, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace (nové odnože TeXu, užitečné nástroje použitelné při práci s TeXem).
  • Jiří Rybička, MENDELU Brno, hlavním zaměřením je podpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
  • Petr Sojka (předseda), FI MU Brno, koordinace aktivit v rámci CSTUG a s ostatními LUG i TUG, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
  • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, editor Zpravodaje CSTUGu, péče o databázi sdružení.

Korespondenci jednotlivým členům výboru zasílejte na e-mailovou adresu jméno tečka příjmení zavináč cstug tečka cz.

Společnou korespondenci směřujte prosím na výborový diskusní list (board zavináč cstug tečka cz).

Revizoři

  • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
  • Pavel Sekanina, The Open Group.

Bývalí členové výboru

Miloš Brejcha, Ján Kula, Roman Plch, Marek Pomp, Jan Přichystal, Pavel Stříž, Libor Škarvada, Jan Šustek

Novinky

Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG. > více
Vylepšili jsme web CSTUG – nyní má hezké URL. > více
Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ... > více
Česká pošta převzala 24. 1. 2017 k přepravě čtyřčíslo Zpravodaje 2016/1-4 a tedy do konce týdne by ho měli mít členové ve své poštovní ... > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více

> starší zprávy