Československé sdružení uživatelů TeXu

Výbor sdružení

 • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive (společně s P. Sojkou, ...), recenzování článků do Zpravodaje.
 • Jan Paseka, PřF MU Brno, pomoc s chodem sdružení.
 • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
 • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, předání administrativy sdružení novému předsedovi, zajištění hladkého převodu kompetencí a kontinuity.
 • Vít Novotný, FI MU Brno, pomoc s technickým zajištěním vydávání Zpravodaje, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace, vývoj nástrojů a stylů pro TeX v 21. století.
 • Michal Hoftich, FF UK Praha.
 • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
 • Jiří Rybička, MENDELU Brno, hlavním zaměřením je podpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
 • Petr Sojka (předseda), FI MU Brno, koordinace aktivit v rámci CSTUG a s ostatními LUG i TUG, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
 • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, péče o databázi sdružení včetně problematiky GDPR, technická pomoc redakci Zpravodaje.

Korespondenci jednotlivým členům výboru zasílejte na e-mailovou adresu jméno tečka příjmení zavináč cstug tečka cz.

Společnou korespondenci směřujte prosím na výborový diskusní list (board zavináč cstug tečka cz).

Revizoři

 • Pavel Haluza, Mendelova univerzita v Brně.
 • Pavel Sekanina, The Open Group.

Bývalí členové výboru

Miloš Brejcha, Ján Kula, Roman Plch, Marek Pomp, Jan Přichystal, Pavel Stříž, Libor Škarvada, Jan Šustek, Michal Růžička

Novinky

Kandidátní listina byla uzavřena 1. 10. 2019 v 19:00 h. > více
Dne 30. září 2019 proběhne plánovaná odstávka webu bulletin.cstug.cz. > více
V sobotu 12. října 2019 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
V sobotu 15. prosince 2018 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Zdeněk Wagner přednesl v sobotu 9. prosince 2017 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je ... > více

> starší zprávy