Československé sdružení uživatelů TeXu

Výbor sdružení

  • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive (společně s P. Sojkou, ...), recenzování článků do Zpravodaje.
  • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
  • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, předání administrativy sdružení novému předsedovi, zajištění hladkého převodu kompetencí a kontinuity.
  • Vít Novotný, FI MU Brno, pomoc s technickým zajištěním vydávání Zpravodaje, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace, vývoj nástrojů a stylů pro TeX v 21. století.
  • Michal Růžička, FI MU Brno, pomoc s chodem sdružení, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace (nové odnože TeXu, užitečné nástroje použitelné při práci s TeXem).
  • Jiří Rybička, MENDELU Brno, hlavním zaměřením je podpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
  • Petr Sojka (předseda), FI MU Brno, koordinace aktivit v rámci CSTUG a s ostatními LUG i TUG, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
  • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, editor Zpravodaje CSTUGu, péče o databázi sdružení.

Korespondenci jednotlivým členům výboru zasílejte na e-mailovou adresu jméno tečka příjmení zavináč cstug tečka cz.

Společnou korespondenci směřujte prosím na výborový diskusní list (board zavináč cstug tečka cz).

Revizoři

  • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
  • Pavel Sekanina, The Open Group.

Bývalí členové výboru

Miloš Brejcha, Ján Kula, Roman Plch, Marek Pomp, Jan Přichystal, Pavel Stříž, Libor Škarvada, Jan Šustek

Novinky

V sobotu 15. prosince 2018 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Zdeněk Wagner přednesl v sobotu 9. prosince 2017 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je ... > více
V sobotu 9. prosince 2017 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG. > více
Vylepšili jsme web CSTUG – nyní má hezké URL. > více

> starší zprávy