Československé sdružení uživatelů TeXu

Ke stažení prezentace z přednášky Zdeňka Wagnera: Kombinace XML a TeXu při sazbě divadelní hry

Zdeněk Wagner přednesl v sobotu 9. prosince 2017 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Formát XML je určen pro popis struktury dokumentu, nikoliv jeho vzhledu. Hodí se tedy především pro technické dokumenty. Scénář divadelní hry do této kategorie žánrově nepatří. Obsah scénáře však má jisté pevné prvky vycházející z požadavků herců, režie, scénografie a dalších divadelních profesí. Řadu informací, které jsou při psaní a realizaci hry vyžadovány, lze zakódovat prostředky XML a následně získat využitím jazyka XPath bez nutnosti programování specializovaných nástrojů.

TeX patří mezi nejlepší zdarma dostupné sázecí stroje a kód pro sazbu lze z XML získat pomocí XSLT. Kromě toho jsou k dispozici i možnosti využívající přímou sazbu XML TeXem. V přednášce budou tyto možnosti zhodnoceny a bude předvedeno celkové řešení od psaní zdrojového textu v XML až po získání tiskové podoby v PDF.

Autor se zabývá LaTeXem od roku 1992 a jeho spojením s technologiemi postavenými nad SGML a XML od roku 1997. Přednáška tedy volně navazuje na jeho předchozí práce prezentované na několika seminářích a konferencích, především TeXových, a publikovaných v několika číslech Zpravodaje CSTUG.

Novinky

V sobotu 15. prosince 2018 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Zdeněk Wagner přednesl v sobotu 9. prosince 2017 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je ... > více
V sobotu 9. prosince 2017 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG. > více
Vylepšili jsme web CSTUG – nyní má hezké URL. > více

> starší zprávy