Československé sdružení uživatelů TeXu

Kandidátní listina pro volby pro rok 2022

Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h.

Hlasovat můžete elektronicky od 9. 5. 2022, 10 hodin do 13. 5. 2022, 12 hodin pomocí webového rozhraní volebního systému, nebo prezenčně na valné hromadě 14. 5. 2022. Další informace o volbách najdete ve volebním řádu.

Kandidáti na členy výboru

 • Ján Buša, FEI TU Košice, zpracování a šíření informací o TeXu (překlady apod.), aktualizace překladu příručky TeXLive (společně s P. Sojkou, ...), recenzování článků do Zpravodaje.
 • Jan Paseka, PřF MU Brno, pomoc s chodem sdružení.
 • Jiří Demel, FSV ČVUT Praha, práce technického charakteru, e-mailová korespondence výboru.
 • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, předání administrativy sdružení novému předsedovi, zajištění hladkého převodu kompetencí a kontinuity.
 • Vít Novotný, FI MU Brno, pomoc  technickým zajištěním vydávání Zpravodaje, propagace TeXu mezi novými uživateli, výuka, publikace, vývoj nástrojů a stylů pro TeX v 21. století.
 • Michal Hoftich, FF UK Praha.
 • Tomáš Hála, Mendelova univerzita v Brně.
 • Jiří Rybička, MENDELU Brno, hlavním zaměřením je podpora začátečníků, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných školách) a školeními nebo kursy, jejichž hlavní náplní je propagace kvalitní počítačové typografie především pomocí volně dostupného softwaru založeného na principech TeXu.
 • Petr Sojka, FI MU Brno, koordinace aktivit v rámci CSTUG a s ostatními LUG i TUG, péče o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeXLive na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektů v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
 • Zdeněk Wagner, AV ČR Praha, péče o databázi sdružení včetně problematiky GDPR, technická pomoc redakci Zpravodaje.

Kandidáti na revizory

 • Pavel Haluza, Mendelova univerzita v Brně.
 • Pavel Sekanina, The Open Group.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy