Československé sdružení uživatelů TeXu

Formát

Formátem je sada maker (makrojazyk), kterým uživatel definuje, jak zpracovat vstupní textový dokument do výsledné grafické podoby. V praxi se můžete setkat s následujícími třemi formáty:

LaTeX

LaTeX je de facto standardním formátem pro přípravu akademických publikací, s možností strukturovat text a automaticky vytvářet obsahy, číslovaní téměř čehokoliv, reference na bibliografické citace. Pokud připravujete diplomovou práci bude pravděpodobně jasnou volbou: akademická nakladatelství i školy mívají připravené šablony, aby publikace vypadala tak, jak instituce vyžaduje.

Navíc je pro LaTeX připravené obrovské množství doplňujících balíčků (packages), které vám umožní téměř vše na co si vzpomenete, vysázet komplikované rovnice a tabulky, šachovou partii, kalendář, ... Více o LaTeXu.

ConTeXt

ConTeX je relativně nový formát s dynamickým vývojem taženým kupředu každodenní praxí v akademickém i publikačním prostředí, proto v něm kromě obvyklé funkcionality LaTeXu najdete například podporu formátu ePub, sazbu kritických vydání nebo arabštiny s využitím vlastností fontů OpenType, podporou přímých barev nebo archové montáže. Na rozdíl od LaTeXu je téměř veškerá funkcionalita zahrnutá přímo ve formátu, tudíž není nutné používat rozšiřující balíčky. Jeho vývoj je úzce spjat s vývojem následníka předchozích verzí TeXu, programem LuaTeX. Díky němu pak ConTeXt podporuje i výstupní formát XML a od roku 2011 i EPUB. Více o ConTeXu.

plainTeX

PlainTeX je primárním formátem, jehož autorem je tvůrce programu TeX Donlad Knuth a je implicitně zahrnutý v každém dalším formátu. Kromě sady základních příkazů, takzvaných primitivů (vestavěných v TeXu samotném) obsahuje další elemetární makra, s jejichž pomocí je možné vystavět vlastní na míru postavná makra a jejich sady. Neobsahuje hotové příkazy na vytvoření nadpisů, obsahů, rejstříků, automatické číslovaní obrázků nebo rovnic. Je na uživateli, aby potřebná makra sám připravil.

Je vhodný pro ty, kteří chtějí mít vše pod kontrolou a jsou ochotni věnovat dostatek času studiu jazyka i přípravě maker. Nicméně i fanouškům plainTeXu můžeme doporučit sadu jednoduchých maker českého původu OPmac, která uživateli poskytnou základní funkcionalitu LaTeXu (změny velikosti písma, příkazy pro nadpisy různých úrovní, automatickou tvorbu obsahu a rejstříku, práci s referencemi, možnost proložení referencí hyperlinkovými odkazy, přímý přístup do bibliografických databází .bib atd.). Více o plainTeXu.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy