Československé sdružení uživatelů TeXu

Program

TeX je program, který fyzicky zpracovává vstup uživatele a vytváří výstupní dokument. Je to spustitelný soubor v operačním sytému (ve Windows soubor *.exe) a jako nejdůležitější součást systému TeX je tato komponenta často nazývána engine.

Ačkoliv se jedná o nejdůležitější část systému, většina uživatelů s ním nepřijde do styku, protože jeho chování – instrukce jak bude publikace vysázená – je ovládané nadřazeným formátem (makrojazykem) a ovládání programu (engine) je integrované do uživatelského prostředí, zpravidla textového editoru, v kterém dokument zpracováváme.

Historickým vývojem vzniklo několik klonů původního program TeX, jejichž rozdíly od nejmladšího po nejstarší nyní popíšeme.

LuaTeX

Nejnovějším přírůstkem do rodiny programů TeX je LuaTeX, jehož počátky se datují do roku 2005. Přínosem této varianty je zahrnutí programovacího jazyka Lua do samotného TeXu, jenž činí programování formátu (makrojazyka) flexibilnějším. Rozumí kódování Unicode, obsahuje podporu fontů OpenType a výstupem je PDF. Jeho vývoj je úzce spjat s formátem ConTeXt, kde jazyk Lua nachází nejrychlejší uplatnění.

XeTeX

XeTeX [čti zítech] je prvním programem z rodiny TeX z roku 2004, který plně podporuje znakovou sadu Unicode. Díky tomu je velice snadné používaní znaků všech existujících jazyků, pokud používáme písmo (font), kde tyto znaky jsou k dispozici. Jeho výstupem je PDF.

pdfTeX

Začátkem devadesátých let 20. století vznikl na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně program pdfTeX. Jeho autorem je Hàn Thế Thành a jeho hlavním přínosem bylo rozšíření původního programu o možnost generování výstupů do PDF (Portable Document Format) společnosti Adobe, jenž je dodnes de facto standardním formátem pro předtiskovou přípravu i elektronické publikování.

TeX

První variantu programu TeX [čti tech] napsal D. E. Knuth v roce 1978. Verze 3, pod kterou dnes rozumíme program TeX, je z roku 1989 a obsahuje i 8 bitové kódování umožnující pracovat s 256 člennou znakovou sadou. Výstupním formátem je dnes čím dál méně používaný formát DVI (DeVice Independent).

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy