Československé sdružení uživatelů TeXu

Často kladené otázky

Kde mám začít?

Než budete moci něco vyzkoušet, je potřeba mít k dispozici nějaký program – jsou dvě možnosti:

  • Práce přes webové rozhraní TeXonWeb (nemusíte nic nikam instalovat, všechno běží hned, jen je potřeba být online).
  • Stáhnout a nainstalovat vlastní instalaci na svém počítači; doporučovanou možností je distribuce TeXlive nebo MikTeX.

Pak se musíte rozhodnout, jak hluboce se chcete tímto způsobem tvorby dokumentů zabývat. Opět lze nabídnout dvě úrovně:

  • Chci vytvářet jednodušší dokumenty, hlavně ať je to rychle – lze doporučit XeLaTeX (dříve LaTeX).
  • Chci proniknout do všech tajů a nebudu litovat času, který s tím strávím – pak doporučujeme CSplain.

Jsem zmaten ze všech těch názvů obsahujících TeX (LaTeX, MikTeX, TeXLive, plainTeX, XeTeX)

  • TeXlive a MikTeX jsou dnes nejpoužívanější TeXové distribuce, tj. soubory programů, maker, fontů a dalšího přidruženého softwaru umožňující na konkrétním operačním systému práci s TeXem.
  • TeX, pdfTeX, XeTeX a LuaTeX jsou spustitelné programy (exe) obsažené v TeXových distribucích, které zpracovávají dokument. TeX je  původní program Donalda Knutha, jehož vývoj byl ukončen v roce 1992. Ostatní jmenované programy jsou jeho následníci zahrnující různá rozšíření: pdfTeX – přímý výstup do PDF a mikrotypografická rozšíření, eTeX – rozšíření pdfTeXu užitečné pro programátory maker, encTeX – rozšiřuje pdfTeX o možnost přímého zpracování vstupu v kódování UTF-8, XeTeX – interní zpracování textu v Unicode a přímá návaznost na fotny v operačním systému, LuaTeX – možnost využití vestavěného skriptovacího jazyka Lua. Poznámka: eTeX a encTeX typicky nejsou samostatné programy, ale uvedené rozšíření je možné aktivovat příslušným přepínačem programu pdfTeX.
  • PlainTeX, CSplain, LaTeX, ConTeXt jsou běžně používané výchozí balíky maker (tzv. formáty) nad programem TeX. PlainTeX je zcela základní výchozí balík maker od autora TeXu, Donalda Knutha. PlainTeX je v menší či větší míře obsažen i v ostatních makrobalících. CSplain je mírné rozšíření balíku maker plainTeX, původně pro české a slovenské uživatele. Nyní ale obsahuje podporu většiny jazyků. LaTeX je dnes asi nejpoužívanější makro balík původně od  Leislie Lamporta. Současný LaTeX je udržován a zvelebován širokou TeXovou komunitou, která mimo jiné pracuje na přechodu na verzi LaTeX3. ConTeXt je speciální makro balík Hanse Hagena, navazující na LuaTeX.
  • pdfLaTeX je LaTeX s přímým výstupem do PDF s využitím pdfTeXu, XeLaTeX, resp. LuaLaTeX, mají rovněž přímý výstup do PDF, ovšem opírají se o XeTeX, resp. LuaTeX. pdfcsplain je varianta CSplainu, která vystupuje přímo do PDF s využitím pdfTeXu. CSplain umí spolupracovat i s XeTeXem a LuaTeXem.

Jaký editor mám použít?

Textový editor, s kterým se vám nejlépe pracuje. Textovým editorem zde nemyslíme WYSIWYG editor jako LibreOffice nebo Microsoft Office, ale editor, s kterým editujete pouze holý text (což je v extrémním případě Notepad, alias Poznámkový blok ve Windows). Existuje celá řada textových editorů od jednoduchých (Notepad++, SciTe, joe) po složité (Emacs, vi), které nabízejí různou úroveň podpory pro práci s TeXem. K tématu blíže samostatná stránka o editorech.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy