Československé sdružení uživatelů TeXu

TeX

Hlavní program, kterým zpracováváme vstupní textový soubor je tzv. engine, spustitelny soubor, kterého produktem je dnes primárně výstupní PDF (dříve DVI), případně další pomocné výstupní soubory (log file, referenční soubor, apod.). Tento program provádí sazbu dokumentu a existuje v několika variantách, např. TeX, LuaTeX a pdfTeX, které popíšeme dále.

Abychom nemuseli opakující se sekvence jednotlivých kroků zapisovat pokaždé znovu je druhou podstatnou častí běhu programu TeX jeden z formátů (makrojazyků), který tyto činnosti zjednodušuje a obsahuje již předpřipravená makra (obdobu funkcí v programování) na sazbu nadpisů, poznámek pod čarou, tabulek, obsahu dokumentu, atd. Tento makrojazyk je obvykle již zahrnut do spustitelného souboru, proto název spustitelných souborů v sobě obsahuje jak informaci o primárním sázecím programu, tak o použitém formátu (makrojazyku). Všechny sázecí programy (engine) v sobě implicitně obsahuji minimální formát plain. Dva příklady za všechny: spustitelný soubor pdflatex používá makrojazyk LaTeX a sázecím programem je pdfTeX. Spustitelný soubor xetex požívá jako sázecí program XeTeX a makrojazykem je pouze implicitní makrojazyk plain.

V českém a slovenském prostředí se můžete setkat s variantami cs* (cstex, pdfcstex, cslatex, pdfcslatex). Tyto varianty nastavují implicitně východoevropské kódování a zmiňujeme je pouze z historických důvodů, protože s nástupem moderních TeXovských programů (LuaTeX, XeTeX) schopných pracovat v kódování Unicode pozbývají na významu.

Je prospěšné vždy vědět, který program (engine) používáme na sazbu a kterým makrojazykem popisujeme strukturu dokumentu.

Novinky

V sobotu 9. prosince 2017 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valná hromada CSTUG. > více
Od soboty 29. 4. do středy 3. 5. 2017 se u polského jezera Bachotek konala společná konference sdružení GUST a TUG. > více
Vylepšili jsme web CSTUG – nyní má hezké URL. > více
Call for papers na TUG@BachoTeX 2017 je otevřený. Připomínáme, že člen CSTUG, který nabídne do Zpravodaje CSTUG článek, který bude přijat, a bude ... > více
Česká pošta převzala 24. 1. 2017 k přepravě čtyřčíslo Zpravodaje 2016/1-4 a tedy do konce týdne by ho měli mít členové ve své poštovní ... > více

> starší zprávy