Československé sdružení uživatelů TeXu

Informace o Zpravodaji

Zpravodaj CSTUG je recenzovaný vědecký a odborný časopis s původními pracemi. Vychází od r. 1991. Od roku 1997 je tištěná verze opatřena číslem ISSN 1211-6661. Od roku 2002 vychází časopis i elektronicky, on-line verzi bylo přiděleno ISSN 1213-8185. Periodikum je vydáváno v Brně.

Zpravodaj CSTUG vydává od jeho založení Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s., IČ 005 36 580. Zpravodaj je, dle zákona č. 46/2000 Sb., registrován Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo E 7629. Bližší informace o vydavateli naleznete na webu sdružení.

Časopis je vydáván v tištěné podobě a distribuován zdarma členům sdružení. Dále je poskytován v elektronické podobě ve formátu PDF. Na samostatné stránce jsou uvedeny pokyny autorům.

Zpravodaj CSTUG řídí redakční rada, na odbornou úroveň dohlíží vědecká rada.

Profil periodika

Zpravodaj CSTUG se zaměřuje na problematiku typografického systému TeX, jeho implementaci a vývoj, na jeho následníky (LaTeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX aj.) a na příbuzné a podpůrné programové vybavení. Dále se též zabývá problematikou typografie obecně, zpracováním textu, sazbou a souvisejícími tématy, s cílem podporovat využití systému, zejména mezi českými a slovenskými uživateli. Přijímají se též texty z příbuzných oblastí, jako jsou například knižní produkce, nakladatelská a vydavatelská činnost, polygrafická produkce, technologie apod.

Zpravodaj CSTUG slouží ke sdílení nových poznatků, postupů a metod. Uveřejňuje původní práce, projektová řešení a práce přehledové i osvětové.

Vycházejí čtyři čísla ročně. Čísla však mohou být sloučena do menšího počtu svazků, zejména u čísel tématicky zaměřených.

Časopis nabízí publikační příležitost jak renomovaným odborníkům, tak i začínajícím autorům. Uveřejněny mohou být rovněž i zkrácené verze závěrečných prací stejně jako výstupy projektů grantových agentur.

Čísla volně ke stažení

Čísla Zpravodaje si můžete stáhnout z archivního webu sdružení.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy